Skip to main content

Vandpibe

En vandpibe er et genstand, der bruges til at ryge frugttobak på, for at nyde tobak, og er særlig udbredt i den arabiske verden. I Egypten bliver den kaldt for "shisha", og er meget populær blandt, men som gerne nyder en tobak på en ude restaurant eller café. Den er også kendt som "hookah" eller "narghile".

I Danmark er det først indenfor de seneste par år, at vandpiben har vundet frem. Specielt siden 2004, er 'mærkevaren' vandpibe blevet kendt. Dette illusteres bedst iblandt de danske unge, der i en større grad ses til fester med vandpiben under armen. Det er i høj grad det sociale, der tiltrækker de unge, og samtidigt har det også noget at gøre med, en generel misforståelse blandt unge: De tror at vandpibe er uskadeligt.

Dette er en klar misforståelse. I takt med større krav fra det danske samfund, om sundere livsstil, er det også blevet ren kultur, at skælde ud på tobak. Dette "lider" vandpiben også under, og der er ofte en tendens iblandt danske medier, til at fremstille vandpiben som et skræmmebillede. Oftest er dette dog ikke fuldt berettiget, da der stadig hersker tvivl om, præcis hvor skadeligt vandpibe er.


Vandpibe Shop

Til trods for at tobakken i en vandpibe indeholder nikotin, siges den at være mindre farlig for helbredet end cigareter. Dette antages at ha sammenhæng med at røgen får en bedre filtrering gennem vand. En almindelige vandpibetobak indeholder kun ca. 4% tobak. Resten består som regel ag fugt.

Man får også nogen steder købt vandpibe "tobak" med 0% nikotin og 0% tobak.

Klargøring til rygning

Der findes mange måder, at klaregøre sin pibe på. Flere vandpiberygere har deres helt egen fremgangsmåde. Dette er bare en metode, og den kommer ind på de vigtigste elementer i opsætningen.

Man skal bruge følgende:

  • En vandpibe, med alle de dele der medfølger.
  • En kultang.
  • Vandpibetobak.
  • Kul.
  • Lighter/tændstikker.
  • Sølvpapir el. kulrist.
  • Evt. en hulprikker, såfremt du bruger sølvpapir.

Shisha Shop